Časté otázky

Môžem vôbec darovať krvné doštičky?

Na toto zistenie slúži prvotné vyšetrenie. Pozostáva z odberu krvi, RTG a EKG vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia sa dozvieš na tel. čísle 02/5937 87 65 pár dní po vyšetrení. Základné obmedzenia sú dobrý zdravotný stav, vek 18 – 60 rokov a hmotnosť minimálne 50 kg.

Je možné zapojiť sa do projektu aj v iných okresoch?

Pre náš projekt sme si vybrali bratislavský Národný onkologický ústav, pretože ho dobre poznáme - z darcovskej aj pacientskej strany. A vedeli sme, že sa tu zíde viac darcov krvných doštičiek. No krvné doštičky sú potrebné aj inde a dajú sa darovať aj na iných miestach na Slovensku (avšak už nie v rámci projektu 100 statočných). Vytvorili sme prvú mapu miest, kde je možné doštičky darovať.

Môžem sa darovaním nakaziť?

Nie. Pri darovaní sa používa jednorazový sterilný materiál. Sú ľudia, ktorí sa obávajú, že sa môžu nakaziť tým, že bol pred nimi na odbere niekto nakazený. Práve preto, aby sa takéto veci nediali, používajú sa v nemocniciach sterilné jednorazové pomôcky - ihly, nádobky, hadičky, … A rovnako sa používajú jednorazové materiály aj pri darovaní doštičiek.

Darovanie krvných doštičiek a menštruácia?

Nie je vhodné darovať trombocyty počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

Môže mi prísť po, alebo počas odberu nevoľno?

Odber krvných doštičiek je pre organizmus menej náročný, ako darovanie krvi, keďže sa neodoberá celá krv, ale iba jedna jej zložka. Z jednej žily ide krv do krvinkového separátora, druhou žilou sa vracia zo separátora naspäť do organizmu (odber sa dá robiť aj z jednej ruky z jednej žily). Mimo tela darcu sú počas odberu približne tri decilitre krvi. Nežiadúci účinok pri odbere môže byť tŕpnutie pier, pretože krv sa do tela darcu vracia spolu s protizrážanlivým roztokom. Vtedy vám sestrička podá šumivé kalcium.

Je darovanie krvných doštičiek bolestivé?

Na začiatku odberu pocítite malé bodnutie, po pár sekundách by ste nemali pociťovať žiadne nepríjemnosti. Oproti darovaniu krvi pri darovaní doštičiek pocítite bodnutia dve, keďže doštičky sa oddeľujú v krvinkovom separátore a následne sa krv vracia do organizmu.

Ako často môžem darovať krvné doštičky?

Krvné doštičky sa môžu muži aj ženy darovať raz za mesiac. V krízovej situácii aj raz za dva týždne. Krvné doštičky sa vrátia na normálnu hladinu už po 72 hodinách po darovaní.

Ako dlho po odbere krvi musím čakať, kým môžem darovať doštičky a opačne?

Čo sa týka darovania krvi po doštičkách, tak je to rovnako ako keby človek išiel na ďalší odber doštičiek, čiže 1 mesiac. Čo sa týka darovania doštičiek po krvi, je to rovnako ako keby človek išiel na ďalší odber krvi, čiže 3 mesiace.

Mám nárok na pracovné voľno v deň darovania? Čo hovorí zákonník práce?

V zmysle § 138 ods. 2 zákona č. 311 / 2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.

Pracovné voľno patrí na nevyhnutne potrebný čas a to za čas cesty k odberu a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu k odberu. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

Ide o prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu. Ak zamestnanec o tejto prekážke vopred vie, je povinný v zmysle § 144 ods. 1 Zákonníka práce svojho zamestnávateľa požiadať o pracovné voľno. Ak o nej vopred nevie, má o nej upovedomiť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu, t.j. najskôr ako je to pre zamestnanca možné.

Zákonník práce zakotvuje povinnosť príslušného zariadenia (lekár, nemocnica) potvrdiť existenciu prekážky v práci a jej trvanie (§ 144 ods. 2 Zákonníka práce ). Prekážku v práci a jej trvanie je potom zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušný lekár je povinný potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní, t. j. ak je potrebný napríklad čas na zotavenie po odbere krvi a tento čas zasahuje zamestnancovi do pracovného času, túto skutočnosť má lekár uviesť v potvrdení.

Odporúčam informovať sa na personálnom oddelení u zamestnávateľa. Mnohí nástup do práce po odbere nepožadujú.

Môže darovať krvné doštičky cukrovkár, celiatik, alergik, astmatik, Diabetes mellitus 1, autoimúnne ochorenia, reumatická horúčka, šarlach, vysoký/nízky tlak, histaminik, prekonané pľúcne chlamydie, ...?

Túto otázku zodpovedia najlepšie na NOÚ. Zavolaj na tel. číslo 02/5937 87 65

Mám nízku hladinu železa. Ako ju môžem zvýšiť?

Hladina železa pomôže zvýšiť konzumácia červeného mäsa, tmavozelenej zeleniny, rias, orechov, semien, obilnín, maku, vajíčok, alebo užívaním výživových doplnkov obsahujúce železo (napríklad Hemo+). Zistiť hladinu železa vám môže váš lekár.

Môžu darovať krvné doštičky aj cudzinci?

Áno, v prípade, že sú poistení v niektorej z našich zdravotných poisťovní.

Záchrana životov. Dobrý pocit. Milé sestričky. Idem do toho.

Skvelé. Príď medzi 7:00 – 14:00 do Národného onkologického ústavu na Klenovú 1 v Bratislave. Môžeš sa vopred dohodnúť na telefónnom čísle 02/5937 87 65. Spomeň im projekt 100 statočných. Ďakujeme.

Zistil/a som, že nie som vhodný darca. Fakt nemôžem.

Ale určite máš v okolí aspoň troch ľudí, ktorí môžu! Pošli im info! Napríklad takto: