Hľadáme 100 statočných

Chceme zlepšiť jednu malú, ale dôležitú vec v našom okolí. Je to zvýšenie povedomia o darovaní krvných doštičiek a získanie 100 pravidelných darcov, ktorí zachraňujú životy onkologických (rakovina) a hematologických (krv) pacientov.

Ako prvý krok sme vytvorili dotazník, ktorý vyplnilo 485 ľudí. Zistili sme napríklad, že:

77%

nemá info

Dosky, ktoré znamenajú život

  • × Trombocyty alias krvné doštičky sú krvné bunky, ktoré majú za úlohu zrážanlivosť krvi

  • × pacientom v dôsledku ochorenia alebo intenzívnej liečby často chýbajú

  • × ich nedostatok im môže spôsobiť životu nebezpečné krvácanie

  • × transfúzie doštičiek tak zachraňujú životy

  • × a pritom sa dajú skladovať len 5 dní

Pacientom hematológie a onkológie zachraňujú životy práve ľudia ako ty - statoční darcovia doštičiek, ktorých nie je veľa.

Fakt:

V Národnom onkologickom ústave, kde sa ročne liečia stovky pacientov reálne chýbajú darcovia krvných doštičiek, najmä v období sviatkov a dovoleniek.

Zisti ako sa stať
jedným zo 100 statočných